දරුවා ක්ලාස් එකේද? බිච් එකේද? හෝල් එකේද?

පංති යන මුවාවෙන් අයා‍ලේ ගිය දරුවන් ගැන තොරතුරු නිතර අසන්නට ලැබේ. විශේෂයෙන්ම ඉරිදා සෙනසුරාදා දිනනවල ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිත ලැඟුම්හල් ලාබාල දරුවන්ගෙන් පිරෙන බව බොහෝ දෙනා පවසයි. පංති යන මුවාවෙන් අනාචාරයේ යෑම් බහුල බවට තොරතුරු වාර්තා වෙන වකවානුවක ඊට වැට බැදීමට සහ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට නවතම ඉලෙක්ටේ‍රා්නික් නිර්මාණයක් හඳුන්වා දී තිබේ. චමින්ද කණ්ඩම්බි මෙම ඉලෙක්ටේ‍රා්නික් කාඩ්පත හඳුන්වාදුන් නියමුවාය. මේ ඔහු සමඟ කළ කෙටි සංවාදයයි.

lakbimalogo

Read more...

Electronic Card

11415 303708666505470 3135315248796692885 n

Read more...

WST pilot run in Indeepa class @ Gampaha

WST pilot run in Indeepa class @ Gampaha

Read more...

Gampaha Mayor Eranga Senanayake talk about WST id card

Gampaha Mayor Eranga Senanayake talk about WST id card

Read more...

Superb Business Solutions (Pvt)Ltd | Hotline : (+94) 777 979737  

                                             Mobitel : 219

JoomShaper

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries